2020 Fiat 500X - Instrukcja Obsługi (in Polish) (292 pages)

Model: 2020 Fiat 500X
File size: 16.4 MB
Pages: 292 pagesPobierz Instrukcja Instrukcja Obsługi

Aby ustawić dach w położeniu uchylnym, należy nacisnąć i zwolnić przycisk B rys. 40. Taki typ otwarcia można uruchamiać niezależnie od położenia dachu otwieranego. Gdy dach jest w położeniu zamkniętym, naciśnięcie na przycisk spowoduje otwarcie automatyczne położenia uchylnego.

Gdyby dach był już otwarty, należy przytrzymać przycisk w pozycji naciśniętej do momentu ustawienia się dachu w położeniu otwarcia uchylnego. Podczas działania automatycznego dachu kolejne naciśnięcie na przycisk B przerywa ruch dachu.×