2002 Peugeot 206 - Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) (155 pages)

Model: 2002 Peugeot 206
File size: 2.29 MB
Pages: 155 pagesИзтегляне Ръководство за експлоатация

Описание
БЪРЗ ПОГЛЕД ВЪРХУ ВАШЕТО PEUGEOT 206, индикаторът не светва и вие можете да, Поставете контактния ключ в устройство 1 и, Автомобил, който не е оборудван с.

Придружено от звуков сигнал и от, краката си или предмет на арматурното, светлините на положение 0 и натиснете за, повече от четири секунди края на лоста.

– Преместете един от лостовете 1, назад, за да свалите облегалката до, предната част на седалката, за да я, ➜ повдигнете предната част на седалката 1.

➜ залепете седалката 1 срещу облегалките на предните седалки, ➜ поставете предпазния колан в устройство 2, ➜ дръпнете лост 3, за да отключите облегалката 4, ➜ демонтирайте подглавника или го свалете надолу.

При поставянето й на място, внимавайте да не прищипете коланите, Ръчен режим: натиснете прекъсвача или го дръпнете без, Автоматичен режим: натиснете прекъсвача или го, Еднократно натискане отваря или затваря напълно.

Автоматичното отваряне или затваряне действат само при, Завъртете бутон наляво или надясно, за да, Завъртете бутон в четирите посоки за да, При подаден контакт, завъртете бутон 5 в.

ЗАКЛЮЧВАНЕ / ОТКЛЮЧВАНЕ НА БАГАЖНИКА И НА, СТЪКЛОТО НА ПЕТА ВРАТА (206 SW), Багажника и стъклото на петата врата не могат да бъдат отворени, Затворено задно стъкло, за да отворите багажника, задействайте.

Лост В, след това го повдигнете с, чистачката или като натиснете в центъра на стъклото, БЪРЗ ПОГЛЕД ВЪРХУ ВАШЕТО ВАШЕТО PEUGEOT 206, За да запалите двигателя, поставете лоста на положение N или P.

Натиснете спирачката, за да освободите от положение P и, при избор на предна или задна скорост, Визуализира се от индикатор на бордното табло, За колата ви е осигурен периодичен технически преглед.

За автомобилите с бензинов двигател: на всеки 30 000 км или на всеки две години, За дизеловите двигатели с директно впръскване: на всеки 20 000 км или на всеки две години, За дизеловите двигатели, освен тези с директно впръскване: на всеки 15 000 км или на всеки две години, Периодичността на прегледите налага редовно контролиране на нивото на маслото в двигателя.

Доливането на масло между две смени е нормално, Ето защо мрежата на PEUGEOT ви кани да посещавате нейните пунктове поне веднъж между отделните, Моментът за този преглед не се сигнализира от индикатора за поддръжка, впръскване и 500 км за дизеловите с индиректно впръскване.

По време на междинния преглед, специалист от мрежата на Peugeot ще извърши бърз оглед на нивата на, течностите и при необходимост може да долее допълнително количество (двигателно масло, охладителна, течност, течност за чистачките до 2 литра), Наистина, недостатъчното ниво на маслото създава рискове от сериозни повреди на двигателя.

Проверявайте го поне на всеки 3 000 км или на всеки 5 000 км, в съответствие с условията на експлоатация, ези периодични технически прегледи се базират на опита от развитието на нашите коли и на смазочните, ЗАТОВА Е НАЛОЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО САМО НА ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИ И ПРЕПОРЪЧВАНИ ОТ, За някои основни възли на вашата кола периодичността на прегледите е специфична.

Въздушните възглавници (airbags) и пиротехническите елементи на предпазните колани трябва да се заменят на, Спирачната течност трябва да се сменя на всеки 60 000 км или на всеки 2 години, Въздушният поленов филтър трябва да се проверява при всяко посещение в сервизната мрежа на PEUGEOT (за.×