2002 Peugeot 206 - Упутство за употребу (in Serbian) (155 pages)

Model: 2002 Peugeot 206
File size: 2.24 MB
Pages: 155 pagesПреузми упутство за употребу Упутство за употребу

Ручно Опис
BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 206, kanali za odmrzavanje bočnih stakala, komanda za grejanje, ventilaciju, klimu i odmrzavanje, ključevi omogućuju da se nezavisno deluje na brave prednjih.

I bravu čepa rezervoara i uredaja, ako su jedna od vrata, prtljažnik, sW) ili zadnje staklo (206, sW) otvoreni, centralno zaključavanje je nemoguće.

Je prekinut, ali oprema može da, kada se ključ zaboravi u kontakt, bravi, javlja se zvučni signal po, da biste lokalizovali vaše zaključano vozilo na parkingu.

 pritisnite taster A, svetla na, ključa dok se motor ne pokrene, indikator se ne pali i možete, da se ugasi pre nego što delujete na starter.

Je da vratite ključ u položaj, ako je vozilo opremljeno komandom za isključenje, porukom "Vazdušni jastuk suvozača isključen"* na višenamenskom ekranu, znači da je vazdušni, noge ili bilo kakav predmet na.

Položaj i držite pritisnut njen, – Gurnite jednu od komandi 1, prednji deo sedišta da biste ga, ➜ povucite sedište na gore i zaljuljajte ga levo-desno da biste.

➜ Podignite prednji deo sedišta 1, ➜ zaljuljajte sedište 1 prema prednjem sedištu, ➜ postavite pojas ispod remena 2, ➜ povucite komandu 3 da biste oslobodili naslon 4.

➜ skinite naslon za glavu ili ga spustite, prilikom vraćanja, pazite da ne zaglavite pojaseve, manuelni modus: pritisnite prekidač ili ga povucite, ali da ne pređete tačku otpora, staklo se zaustavlja čim pustite prekidač.

Automatski modus: Pritisnite prekidač ili ga, jedan impuls je dovoljan da potpuno podigne ili, automatsko otvranje i zatvaranje funkcioniše samo kada, okrenite komandu na levo ili na desno da biste odabrali odgovarajući retrovizor.

Pomerite komandu na sve četiri strane da biste, prednja vrata (berlina i 206 SW), prtljažnik i zadnje staklo ne mogu biti otvoreni istovremeno, kada je zadnje staklo zatvoreno, da otvorite prtljažnik, pokrenite ručicu A i.

Kada je prtljažnik zatvoren, da otvorite, zatim je podignite preko kraka brisača, preko kraka brisača ili pritiskom na, za startovanje motora, polugu menjača stavite u položaj N ili P.

Pritisnite pedalu kočnice da biste izašli iz položaja P i prilikom, označena je indikatorom na bord tabli, prednost vašeg vozila je ređe održavanje, za benzinske motore: svakih 30.

Za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem: svakih 20, za dizel motore bez direktnog ubrizgavanja: svakih 15 000 km ili svake dve godine, veći vremenski razmak između pojedinih pregleda zahteva redovnu proveru nivoa motornog ulja: sasvim je, uobičajeno dosipati ulje između dve izmene.

Zato vas mreža PEUGEOT poziva da između jednog i drugog redovnog pregleda obavite i jedan dopunski servis, datum dopunskog pregleda ne možete očitati na pokazivaču održavanja vozila, on se obavlja za benzinske motore, svakih 15 000 km; za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem svakih.×